Huurincasso.nl
Geef online opdracht
Uw dossiers

De kracht van juridische expertise

Huurvorderingen vereisen een zorgvuldige aanpak. Als specialist volgt SWG de laatste ontwikkelingen van het huurrecht en de actualiteit in de woning- en bedrijfsruimte markt. Wij beheersen het gehele terrein en adviseren u graag.

Soms bereik je geen resultaat in de sommatiefase. In dat geval is het goed dat juridische expertise direct beschikbaar is om vervolgstappen te kunnen ondernemen. Advocaten onderscheiden zich van andere spelers op de incasso-markt. Uiteraard door hun vooropleiding, door hun relatie tot de orde van advocaten en tot advocaten onderling, door de verplichte voortgezette beroepsopleiding, maar ook door de mogelijkheid conservatoire beslagen te leggen of faillissementen aan te vragen.

De gangbare incasso-kosten worden in principe op de wederpartij verhaald. Wordt een afwijkende procedure noodzakelijk, of moeten wij bijvoorbeeld conservatoir beslag leggen, dan werken wij als in huurrecht gespecialiseerde advocaten, tegen een zeer concurrerend tarief (tussen de 150,00 en 175,00 euro). Voor gangbare huurincassozaken geldt: “waarom voor hetzelfde geld geen gespecialiseerde advocaat ingeschakeld?”. Voor overige huurrechtkwesties geldt: “voor een concurrerend tarief een schat aan ervaring”.In uw bedrijfsvoering kunnen wij adviseren op het gebied van huurrecht in de meest brede zin van het woord. Bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen van contracten of algemene voorwaarden. Van belang is dat er een effectieve procedure ontstaat die aansluit op uw werkwijze.Ga terug